Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zákonná výměna řidičských průkazů (ukončení doby platnosti).

Platnost nových řidičských průkazů vydaných od 1.5.2005 je zákonem omezena na dobu 5ti nebo 10ti let (viz. položka 4b na přední straně průkazu).

3. Základní informace:

Platnost nových řidičských průkazů vydaných po 1.5.2005 je zákonem omezena na dobu 5ti nebo 10ti let a tato platnost je vyznačena na každém průkazu v položce 4b na přední straně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel řidičského průkazu a řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zažádat o výměnu řidičského průkazu musí žadatel osobně nebo elektronicky prostřednictvím Portálu občana s připojenou datovou schránkou.

Řidičský průkaz musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Při převzetí nového řidičského průkazu je žadatel (případně zmocněnec) povinen odevzdat původní řidičský průkaz.

Za neplatný ("propadlý") ŘP nelze vydat náhradní doklad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podat žádost lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vyzvednout vyrobený průkaz musíte však u úřadu, kde byla žádost podána nebo uvedena v žádosti podatné prostřednictvím Portálu občana.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti (OP, pas), řidičský průkaz

(Poznámka: Potvrzení o ztrátě občanského průkazu není dokladem totožnosti.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost se předem nevypisuje - pouze se podepíše formulář, který obdržíte při podání žádosti. Podpis se digitalizuje. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zákonná výměna řidičského průkazu je bez správního poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 20 dnů. Do vydání nového platí původní ŘP.

("Propadlý" - neplatný ŘP již nelze prodloužit a ani vydat náhradní doklad.)

ŘP je možné vydat i v kratší době, do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,- Kč.)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)