Menu
Město Domažlice
Domažlice

Čestní občané města Domažlice

P.č. DATUM UDĚLENÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ OBOR PŮSOBENÍ
1. 19. 4. 1861 JUDr. František Ladislav Rieger advokát a český politik
2. 19. 4. 1861 František Palacký historik a český politik
3. 19. 4. 1861 JUDr. František August Brauner advokát a český politik
4. 10. 8. 1861 Msgre Jan Valerián Jirsík českobudějovický biskup
5. 7. 11. 1871 Karel Hohenwart rakouský ministerský předseda
6. 7. 11. 1871 Albert Schäffle rakouský ministr obchodu a orby
7. 18. 4. 1875 P. Vojtěch Krammer OSA augustiniánský kněz a ředitel domažlických škol
8. 2. 12. 1903 JUDr. Antonín Steidl velkostatář, předseda okresu, říšský a zemský poslanec, domažlický rodák
9. 10. 5. 1905 kníže Jiří Kristian Lobkowicz nejvyšší maršálek království českého
10. 13. 3. 1907 JUDr. Inž. Jan Kaftan zemský a bývalý říšský poslanec
11. 31. 1. 1912 Alois Jirásek spisovatel
12. 31. 1. 1912 PhDr. Emil Frýda (Jar. Vrchlický) básník a univerzitní profesor
13. 7. 11. 1924 Karel Matěj Čapek - Chod redaktor a spisovatel, domažlický rodák
14. 3. 3. 1926 Jindřich Jindřich učitel a hudební skladatel
15. 30. 3. 1926 Max Dufek soukromník, bývalý okresní starosta a domažlický rodák
16. 9. 9. 1932 Jan František Hruška spisovatel
17. 14. 11. 1932 MUDr. Josef Pelnář univerzitní profesor, domažlický rodák
18. 7. 3. 1935 Tomáš Garrique Masaryk první prezident Československa
19. 23. 12. 1937 Edvard Beneš prezident Československa
20. 23. 12. 1937 JUDr. Jiří Hoetzel univerzitní profesor
21. 20. 5. 1938 PhDr. Milan Hodža předseda vlády Československé republiky
22. 9. 8. 1945

odebráno
22. 6. 2016
Josif Vissarionovič Stalin generalissimus SSSR
23. 9. 8. 1945 Msgre ThDr. h.c. Bohumil Stašek sídelní kanovník u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
24. 9. 8. 1945 Bohumil Boček divizní generál a náčelník hlavního štábu československé armády
25. 11. 5. 1947 Franklin Delano Roosvelt prezident USA, in memoriam
26. 11. 10. 1948 

odebráno
22. 6. 2016

Klement Gottwald

prezident Československé republiky
27. 27. 5. 1965 Václav Waldheger ředitel elektrárny v Domažlicích, in memoriam
28. 27. 5. 1965 Jan Procházka člen odbojové skupiny Českobratr. evang. sboru v Domažlicích, in memoriam
29. 11. 6. 1971 MUDr. Miloslav Matoušek univerzitní profesor Palackého univerzity v Olomouci, domažlický rodák
30. 1. 11. 1977 Ing. Jan Ludvík generální ředitel podniku Škoda, domažlický rodák
31. 14. 10. 1993 Josef Buršík generálmajor v záloze československé armády
32. 27. 2. 1995 Rudolf Svačina řídící učitel
33. 3. 5. 1995 Karel Mathes podplukovník v záloze československé armády
34. 3. 5. 1995 ThDr. Miloš Bič profesor evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, farář českobratrský
35. 21. 2. 1996 MUDr. Rudolf Němec primář, lékař, odbojář, in memoriam
36. 11. 11. 1998 Božena Hezká učitelka hudby, koncertní pěvkyně a sbormistryně Čerchovanu, in memoriam
37. 20. 3. 2002 Jakub Blacký politický vězeň, kulturní pracovník, turista
38. 21. 6. 2006 Jiří Hana ředitel Muzea Chodska, historik, knihovník, domažlický rodák
39. 24. 2. 2016 James Duncan za zásluhy při osvobození města Domažlice v roce 1945
40. 24. 2. 2016 Herman Geist za zásluhy při osvobození města Domažlice v roce 1945
41. 24. 2. 2016 Robert Gilbert za zásluhy při osvobození města Domažlice v roce 1945
42. 24. 2. 2016 Matthew Konop za zásluhy při osvobození města Domažlice v roce 1945, in memoriam
Zdroj: Článek autora Otomara Hany, Domažlický deník  25. 11. 1998 

O Domažlicích

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)