Menu
Město Domažlice
Domažlice

Luženičky

Úplné znění po vydání změny č.1

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání ze dne 4. listopadu 2021 usnesením č. 4c) schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Luženičky. Změna č.1 územního plánu Luženičky nabyla účinnosti dne 22.11. 2021.

Textová část

Grafická část

I.B. Výroková část

II.B. Odůvodnění

Územní plán Luženičky

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání dne 30.6. 2016 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Luženičky. Územní plán Luženičky nabyl účinnosti dne 18.7. 2016.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění