Menu
Město Domažlice
Domažlice

Uzavření manželství

3. Základní informace:

Obřadní síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Městského úřadu Domažlice, se nachází na radnici Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru l.

Sudé soboty jsou dny určené pro uzavírání manželství a to v časovém rozmezí mezi 10h -14h
hodinou, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek. Manželství je možné uzavřít i mimo stanovené dny a hodiny a to po dohodě s matrikářkou úřadu.
Oddávající:
starosta města  JUDr. Zdeněk Novák, místostarosta Bc. Stanislav Antoš, místostarosta Ing. Radek Wiesner
členové zapitelstva: Ing. Jitka Heřmanová, Jan Látka, JUDr. Miroslav Vokáč, Ing. Pavel Faschingbauer

obřadní místnost - pohled ode dveří

obřadní místnost - pohled od okna

obřadní místnost - pohled zezadu

Manželství lze uzavřít i na jiném vhodném místě. Vhodnost místa posuzuje matrika. Jednou z podmínek je, že místo musí být přístupné veřejnosti. Snoubenci podávají samostatnou žádost. Je vybírán správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Nejčastější jiná vhodná místa, která si snoubenci vybírají:

Zahrada Chodského hradu, Domažlice

prostranství před altánem

pohled od altánu

Atrium Chodského hradu, Domažlice

Atrium Chodského hradu

prostor refektáře v Augustiniánském klášteře

refektář kláštera

Augustiniánský klášter

Veselá Hora (Vařineček), Domažlice

Doklady, které je třeba předložit k uzavření manželství jsou uvedeny v životních situacích.

Aktualizováno: 16.02.2017

 

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)