Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výpis z rejstříku trestů

3. Základní informace:

Služba CZECH POINT je určená k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, nikoli k nahlížení do těchto registrů. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Pracoviště Czech Pointu se nachází v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1.patro. Všechna pracoviště jsou označena příslušným logem.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo průkaz povolení pobytu

Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice.

Výpis lze vydat i zmocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

cena: 100,-- Kč
úhrada: hotově přímo na místě vystavení výpisu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

na počkání

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)