Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Nevolice

Zastupitelstvo obce Nevolice na svém zasedání dne 30.01.2022 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Nevolice, která nabyla účinnosti dne 22.02. 2022.

Změna č.1 ÚP byla pořízena zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

Změna č.1 ÚP Nevolice - Výroková část:

Odůvodnění:

Zpráva o ulatňování územního plánu Nevolice za období 2014-2019, včetně zadání změny č.1 Ú

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Nevolice, které bude řešit vymezené záměry ve správním území obce Nevolice.