Obsah

Stránka

PF 2017

PF 2017Slovo starosty (zdroj: Domažlický zpravodaj 1/2017)

28. 12. 2016 Zobrazit více

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2016

Vážení hosté a návštěvníci Chodských slavností - Vavřinecké pouti

5. 8. 2016 Zobrazit více

PF 2016

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2016, a tak je jistě vhodné se ohlédnout za rokem minulým.
Podařilo se nám společně ukončit první etapu rekonstrukce pivovaru, naplnit odkaz našich předků dokončením pomníku na Baldově nebo opravit řadu chodníků i parkovišť. Zároveň vedení města dodrželo svůj slib, co se rozumného hospodaření týká, protože se nám podařilo splatit většinu úvěrů a zbývají nám pouze dva. Bezúročný úvěr, který jsme si brali na kanalizaci v Havlovicích a úvěr z Čisté Berounky, který budeme splácet ještě zhruba dva roky. Zatímco tedy ještě před rokem mělo město Domažlice úvěry ve výši zhruba 125 milionů, nyní je to "pouhých" 28 milionů korun a vypadá to, že i rekonstrukci plaveckého bazénu, která začne v letošním roce, máme krytou z vlastních zdrojů.
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům a kolegům za odvedenou práci. Tak jsou zase Domažlice o něco příjemnějším místem k životu.
Přeji Vám jménem svým a také jménem města Domažlice hodně zdaru v novém roce a doufám, že ho prožijete v klidu a pohodě.

Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic

30. 12. 2015

Chodské slavnosti 2015

Vážení návštěvníci Chodských slavností - Vavřinecké pouti, milí spoluobčané, budu velmi rád, když v tyto dny odložíte všední starosti a užijete si naše město ve váteční atmosféře. Někdo z vás zamíří na Vavřineček" pro moudrá slova duchovních, někdo z vás potěší ducha chodskou písní a hudbou, někdo dá přednost staročeskému jarmarku a někdo stráví chvíli se svými dětmi na pouťových atrakcích. Chodské slavnosti jsou opravdu jedinečné, a proto si je všichni, ať místní či "přespolní", užijeme. Letos zahájíme slavnosti etradičně v pátek 14. 8. na vrchu Baldově. Bude odhalen dokončený pomník bitvy u Domažlic, a to přesně v den výročí této bitvy (14. 8. 1431). Zároveň si při této příležitosti připomeneme 600. výročí upálení mistra Jana Husa a jeho odkaz. Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám všem příjemně strávené sváteční chvíle v Domažlicích.

7. 8. 2015

Stěhují se k nám nepřizpůsobiví

Po Domažlicích se v poslední době pohybují desítky zdejším občanům neznámých tváří. Ve světle událostí ve Šluknovském výběžku se nabízí otázka, zda se nejedná o - jak se dnes říká - nepřizpůsobivé občany. K tomu nám starosta města ing. Miroslav Mach řekl: "Po městě se skutečně roznesly zprávy, že město, přímo starosta, k nám přivedl 400 nepřizpůsobivých občanů z nějakého jiného města. Je to naprosto nemožné. Protože ani právně ani fakticky nelze zajistit přehlášení kohokoliv z moci úřední.

3. 11. 2011 Zobrazit více

Vážení návštěvníci města Domažlice, milí spoluobčané

opět se scházíme v našem městě, abychom společně prožili Chodské slavnosti-Vavřineckou pouť. Tentokráté je to po padesáté sedmé. Na slavnosti k nám přijíždějí desetitisíce hostů. Loni mezi nimi byl i prezident republiky Václav Klaus, kterého jsme pozvali i letos. Pro všechny bez rozdílu je připraven bohatý program, který představí tradice města i celého Chodska. Kromě folkloru na nás čekají pořady nejrůznějších žánrů, aby si každý mohl vybrat, co je mu nejbližší. Pořadů je ostatně tolik, že nebude pro nikoho problém si zvolit, spíše najít dosta času ke sledování jednotlivých vystoupení konaných od pátku do neděle

8. 8. 2011 Zobrazit více

Ceny za odvoz odpadu a vodného neporostou

V Domažlicích zvýšení poplatků za odpady nechystáme a ani zvýšení ceny vodného a stočného - říká starosta Domažlic Miroslav Mach a v následujícím článku celou záležitost rozebírá.

27. 5. 2011 Zobrazit více

Brzy bude ve městě nový most

Práce na odstranění starého a výstavbě nového mostu v ulici Npor. O. Bartoška jsou plánovány od 7. dubna. Přesný termín záleží na zprovoznění ulice E. Krásnohorské, kde probíhá výstavba nové kanalizace a kompletní zaasfaltování povrchu. "Před rozebráním mostu bude zřízena pro pěší provizorní lávka," říká starosta Miroslav Mach a pokračuje, "zároveň se naplno rozeběhnou práce na rozšíření koryta Zubřiny od tohoto mostu po restauraci U Kocoura. Stávající profil umožňuje převést maximálně dvouletou vodu, po rekonstrukci až dvacetiletou. To se může někomu zdát málo, ale již prováděná opatření na Zelenovských rybnících, v Havlovicích, připravované úpravy u Jezera i ve Vlčím hrdle, by měla zajistit zadržení většího množství vody, aby se do města dostala právě maximálně dvacetiletá voda."

7. 4. 2011 Zobrazit více

Slovo starosty

Chtěl bych poděkovat občanům, kteří se podílejí na úklidu města za to, že udržovali chodníky před svými nemovitostmi v náročném zimním období. Bohužel jsou někteří, kteří věří falešným právním argumentům, že města musí být schopna zajistit po noční sněhové nadílce ráno v šest hodin kompletní úklid. Jenže každý náklad na úklid jde z kapes nás všech a peníze pak chybějí jinde. Úklid ve městě v zimním období musí pomoci zajistit i v sousedním Německu, a vlastně v celé Evropě, všichni místní občané. Proto ještě jednou díky těm, kteří pozitivně přistupují k odklízení sněhu z chodníků.
starosta města, ing. Miroslav Mach

2. 3. 2011

Odbahňování koupaliště pokračuje

Stavební ruch vládne na jinak v zimě poklidném babylonském koupališti. Ve vypuštěném rybníku sloužícím rekreaci probíhá rozsáhlá, komplikovaná stavební akce. Nákladní vozy odtud odvážejí za leta usazené bahno.

2. 3. 2011 Zobrazit více

Stránka