Menu
Město Domažlice
Domažlice

ÚS - Spojenecké náměstí

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Poběžovice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

NÁVRH Územní studie pro projednání: