Menu
Město Domažlice
Domažlice

Trhanov

Úplné znění po změně č.2

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 13. zasedání dne 9. června 2021 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu (ÚP) Trhanov.

Změna č.2 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 1. července 2021.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění

Úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 8. zasedání dne 19. února 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Trhanov. Změna č.1 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 10. března 2020.

Textová část  - úplné znění po změně č.1

Grafická část - úplné znění po změně č.1

Výroková část

Odůvodnění

Územní plán Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém zasedání dne 21.3. 2013 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Trhanov. Územní plán Trhanov nabyl účinnosti dne 17.7. 2014.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění