Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna ÚP č. 1

Návrh změny č. 1 územního plánu Všeruby (ÚP) pro projednání s dotčenými orgány, které se koná dne 23.2.2023 v 10:00  v zasedací místnosti (IV. patro) městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1

Součástí návrhu změny č. 1 ÚP je VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠERUB NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ DLE PŘÍLOHY č. 5 VYHLÁŠKY č. 500/2006 Sb. (12.75 MB)

Předmětem posouzení návrhu změny č. 1 ÚP Všeruby je rovněž variantní řešení obchvatu sídla Všeruby. Obě varianty jsou součástí předloženého návrhu a žádám dotčené orgány, aby ke každé variantě uplatnili své stanovisko, které je z pohledu ochrany veřejných zájmů nejvýhodnější.

 

Textová část