Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.2 ÚP Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 13. zasedání dne 9. června 2021 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu (ÚP) Trhanov. Změna č.2 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 1. července 2021.

VÝROK

ODŮVODNĚNÍ: