Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.2 ÚP Díly

Zpráva o uplatňování územního plánu Díly se zadáním změny č.2 územního plánu Díly

 

Opakované veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Díly se koná ve středu 3.ledna 2024 od 15:00 hodin v budově obecního úřadu Díly.

Návrh změny č.2 ÚP Díly:

Textová část

Grafická část:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

Zpráva o uplatňování ÚP se zadáním změny č.2:

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)