Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pec

Návrh územního plánu Pec - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 12.04.2023 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Domažlice, 4. patro, náměstí Míru 1

Textová část:

Grafická část:

Územní plán Pec - ZADÁNÍ

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Pec (Březen 2018).

ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Pec

Textová část:

Grafika: