Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Mnichov

Návrh změny č.1 územního plánu Mnichov pro projednání návrhu dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  06.02.2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu - hasičárna (Mnichov čp.73). 

Návrh změny č.1 ÚP Mnichov - Výroková část:

Z1 ÚP Mnichov - textová část, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn (4.75 MB)

01A. Výkres základního členění území A (151.28 kB)

01B. Výkres základního členění území B (149.07 kB)

02A. Hlavní výkres A (154.1 kB)

02B. Hlavní výkres B (152.85 kB)

Odůvodnění:

03A. Koordinačí výkres A (195.25 kB)

03B. Koordinačí výkres B (184.21 kB)

04A. Výkres předpokládaných záborů PF A (607 kB)

04B. Výkres předpokládaných záborů PF B (767.47 kB)

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu (ÚP) Mnichov za období 2015 - 2021, včetně doplněného zadání změny č.1 ÚP Mnichov

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Mnichov, které bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Mnichov.