Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Mnichov

Zpráva o uplatňování územního plánu (ÚP) Mnichov za období 2015 - 2021, včetně doplněného zadání změny č.1 ÚP Mnichov

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Mnichov, které bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Mnichov.