Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nevolice

Úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Nevolice na svém zasedání dne 30.01.2022 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Nevolice, která nabyla účinnosti dne 22.02. 2022.

Textová část

Grafická část

Územní plán Nevolice

Územní plán (ÚP) NEVOLICE
Nabytí účinnosti: 17.10. 2014