Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Změna č.1 územního plánu Hora Svatého Václava

 

Změna č.1 územního plánu Hora Svatého Václava

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Václava na svém zasedání dne 16.3. 2016 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Hora Svatého Václava, která nabyla účinnosti dne 7. dubna 2016.

Textová část

Grafická část

A. Výroková část

B. Odůvodnění