Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Zastavitelná plocha Z8 - smíšená venkovská  

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Pocinovice.

Možnost využití územní studie od:  20.9. 2022

Územní studie Pocinovice - Z8 (788.08 kB)