Menu
Město Domažlice
Domažlice

Narození dítěte - vydání 1. rodného listu

3. Základní informace:

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Dostaví se osobně jeden z rodičů nebo oba s příslušnými doklady (viz níže).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na oddělení matriky.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Formuláře, doklady, náležitosti:

při narození dítěte v Domažlicích
- u manželských dětí: oddací list rodičů, rodné listy rodičů, občanské průkazy rodičů
- u nemanželských dětí: rodné listy rodičů, občanské průkazy rodičů (na základě těchto dokladů se sepisuje souhlasné prohlášení o určení otcovství, kdy je nutná přítomnost obou rodičů, u rodičů mladších 18ti let sepisuje prohlášení o určení otcovství pouze soud)

při narození dítěte v cizině
- cizozemský rodný list dítěte včetně patřičného ověření (bližší informace podáme), který je nutno nechat přeložit soudem stanoveným tlumočníkem v České republikce (seznam tlumočníků máme, lze je najít i na internetových stránkách http://portal.justice.cz)
- oddací list rodičů nebo zápis o souhlasném prohlášení o určení otcovství
- rodné listy rodičů
- platné občanské průkazy (cestovní doklady) rodičů
- osvědčení o státním občanství dítěte

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

rodný list bez poplatku, osvědčení o státním občanství dítěte 100,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- zpravidla na počkání
- při narození dítěte v cizině se odesílá "Zápis o narození dítěte" společně s ostatními doklady do Brna zvláštní matrice k zápisu do matriky a k vystavení českého rodného listu (30 - 60 dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)