Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zprostředkovaná identifikace

Pojmenování (název) životní situace:

Zprostředkovaná identifikace

Předmluva:

 

Základní informace:

Zprostředkovaná identifikace je způsob identifikace, kdy na žádost provede úřední osoba nebo jiná osoba pověřená státem identifikaci klienta a o provedené identifikaci sepíše listinu, která je veřejnou listinou.

Zprostředkovaná identifikace vyplývá z § 10 zákona 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Obsah:

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pracoviště Czech Pointu se nachází v budově Městského úřadu, nám. Míru 1, Domažlice,

odbor kancelář starosty 1. patro. Všechna pracoviště jsou označena příslušným logem.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad

podpůrný doklad – řidičský průkaz, rodný list, zaměstnanecký průkaz

v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku)

v případě zmocněnců plná moc s úředně ověřeným podpisem

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

cena: 200,-- Kč

úhrada: hotově přímo na místě vystavení výpisu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

na počkání

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)