Menu
Město Domažlice
Domažlice

Únějovice

Územní plán ÚNĚJOVICE - úplné znění po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Únějovice na svém zasedání dne 09.08.2023 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Únějovice, která nabyla účinnosti dne 06.09.2023.

A. Textová část:

Úplné znění po změně č. 1 (378.44 kB)

Grafická část (výroková část):

1. Výkres základního členení (242.06 kB)

2. Hlavní výkres (338.17 kB)

3. Výkres VPS, VP a asanací (197.49 kB)

B. Grafcká část (odůvodnění):

4. Koordinační výkres (1.84 MB)

 

Územní plán (ÚP) ÚNĚJOVICE

Zastupitelstvo obce Únějovice na svém zasedání dne 12. října 2015 schválilo a vydalo územní plán Únějovice. Územní plán Únějovice nabyl účinnosti dne 30. října 2015.