Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vlkanov

Zpráva o uplatňování územního plánu Vlkanov v letech 2015 - 2021

Pořizovatel na základě ustanovení § 55 zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vlkanov a předložil dotčeným orgánům k vyjádření.

Územní plán Vlkanov

Zastupitelstvo obce Vlkanov na svém zasedání dne 11. prosince 2014 schválilo a vydalo územní plán Vlkanov. Územní plán Vlkanov nabyl účinnosti dne 2.1.2015.
Textová část