Obsah

Dotace

Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice

S ohledem na stanovisko Ministerstva financí k §10a odst.3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů č.j.: MF-32529/2021/1203-1 ze dne 23. prosince 2021 sdělujeme, že na schůzi zastupitelstva města Domažlice dne 26. ledna 2022 bude předkládán návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice v tom smyslu, že u zapsaných spolků lze nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.

Předpokládáme, že tato změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice bude schválena a s ohledem na blížící se termín konce lhůty pro podávání žádostí informujeme z opatrnosti o této změně předem.

Zprávy