Obsah

Zprávy

Závěrečný účet

Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020, údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací celý text

ostatní | 1. 7. 2021 | Autor: Petra Vinklárková