Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Díly - Obytná zóna Z3

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Díly.

Možnost využití územní studie od: 13.9. 2017