Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č. 1 ÚP Loučim

Změna ÚP Loučim č. 1 byla schválena zastupitelstvem obce 31.5.2023 a nabyla účinnosti dne 19.6.2023

Textová část