Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ochrana lesa proti kůrovcům

Pojmenování (název) životní situace:

Ochrana lesa proti kůrovcům

Předmluva:

 

Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k ochraně lesa při poškození lesního majetku kalamitními škůdci – kůrovci

Obsah:

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba(občan), nebo právnická osoba, v jejímž vlastnictví se nalézá lesní majetek

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup řešení poškození lesního majetku napadením kůrovci zejména lýkožroutem smrkovým
- napadenou dřevní hmotu v nejkratším možném termínu zpracovat
- provést asanaci dřevní hmoty ( odkornění popřípadě chemická asanace )
- odvoz dřevní hmoty z lesních majetků

Při osobním nálezu napadení dřevní hmoty kontaktovat odborného lesního hospodáře (ustanovený ze zákona ) popřípadě příslušný orgán státní správy lesů a následně zpracovat a asanovat napadenou dřevní hmotu.
Při obdržení upozornění na napadení kůrovcem od odborného lesního hospodáře (ustanovený ze zákona ) popřípadě příslušného orgánu státní správy lesů provést zpracování a asanaci dle stanovených termínů.
Majitelé se svým odborným lesním hospodářem kontaktují přímo orgán státní správy lesů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nalezením napadené dřevní hmoty; obdržením upozornění na zpracování napadené dřevní hmoty kůrovci.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, pracoviště U nemocnice 579, 34420 Domažlice
(budova komerční banky, 2.patro, č. dveří 308)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osobní doklady

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se přednostně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 32

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 54, odstavce 2 písmene b) může být uložena pokuta až do výše 1 000 000,--Kč.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)