Menu
Město Domažlice
Domažlice

TAXI - žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený

3. Základní informace:

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
Držitel oprávnění může požádat o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která splní podmínky dle zákona o silniční dopravě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel musí splňovat podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Průkaz řidiče taxislužby náhradou ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený se vydává pouze do konce doby platnosti oprávnění.

V případě poškození je žadatel povinen vrátit poškozený průkaz řidiče taxislužby.

K žádosti žadatel musí přiložit fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech a příslušné normě.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště:

U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti. Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby. Průkazovou fotografii v provedení dle zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na odboru dopravy nebo elektronicky v sekci formuláře.

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek 500 Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel oprávnění řidiče taxislužby.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)