Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna ÚP č. 1

Změna č. 1 ÚP Brnířov

Zastupitelstvo obce Brnířov na svém zasedání dne 6.6.2022 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Brnířov, která nabyla účinnosti dne 23.6.2022.

Textová část

Zpráva o uplatňování územního plánu Brnířov v letech 2017 - 2021

Zpráva o uplatňování ÚP Brnířov byla schválena zstupitelstvem obce dne 22.11.2021.