Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna jména a příjmení

3. Základní informace:

Každý občan je povinen užívat jméno a příjmení, které má uvedeno na rodném listě, po uzavření manželství pak příjmení, které má uvedeno na oddacím listě, popř. na dokladu o registrovaném partnerství či na úmrtním listě manžela/manželky, partnera/partnerky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která žádá o povolení změny jména nebo příjmení starší 18-ti let, u nezletilého zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce žádá o změnu jména nebo příjmení písemně. U nezletilých dětí je nutný souhlas obou rodičů. Děti, které jsou starší 15ti let, musí se změnou jména nebo příjmení souhlasit.

Změna příjmení se provádí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod. V ostatních případech se změna nepovolí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na matrice podle místa trvalého pobytu.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) rodný list, popř. oddací list žadatele, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list manžela/manželky, partnera/partnerky
2) platný občanský průkaz – jako doklad o občanství a trvalém pobytu (u dětí občanský průkaz nebo cestovní pas nebo osvědčení o občanství ČR a výpis z registru obyvatel o trvalém pobytu dítěte)
3) u rozvedených žadatelů rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí
4) u ovdovělých žadatelů úmrtní list
5) u dětí písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (může nahradit soud)
6) u dětí starších 15-ti let jejich souhlas

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení změny jména a příjmení.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

- změna jména: 1.000,- Kč
- změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného, zkomoleného nebo na příjmení dřívější: 100,- Kč
- změna příjmení v ostatních případech: 1.000,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

zákonná lhůta do 30ti dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Občan je povinen užívat jméno a příjmení, které je uvedeno na rodném, příp. oddacím listě, dokladu o registrovaném partnerství či úmrtním listě manžela/ manželky, partnera/ partnerky, jinak se vystavuje postihu podle zákona o přestupcích.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)