Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 22. zasedání dne 24. června 2020 usnesením č. 649 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Domažlice.

Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15. 7. 2020.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění

ZADÁNÍ změny č.1 ÚP Domažlice bylo schválené usnesením Zastupitelstva města Domažlice č. 1622 ze dne 18.10.2017. 

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)