Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.2 ÚP Zahořany

Změnu č.2 územního plánu Zahořany schválilo a vydalo zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 07.09.2022 usnesením č. 487. Změna č.2 ÚP Zahořany nabyla účinnosti dne 26.09. 2022.

Textová část

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Zahořany (2016 - 2022) včetně zadání pro změnu č. 2 ÚP Zahořany