Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna ÚP Kaničky č.1

Návrh změny ÚP Kaničky č. 1 k veřejnému projednání zkráceným způsobem, které se koná dne 13.6.2024 od 9:00 v zasedací místnosti budovy městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1 - IV. patro.

Předmětem změny č. 1 je prostý převod platného ÚP Kaničky do standardu územně plánovací dokumentace  bez změn ve využití funkčních ploch vymezených v platném ÚP Kaničky.

Textová část

Textová část změny č.1ÚP Kaničky (vč. úplného znění po změně) Typ: PDF dokument, Velikost: 1.19 MB

Výkresová část

Výkres základního členění Typ: PDF dokument, Velikost: 111.13 kB

Hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 335.53 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Typ: PDF dokument, Velikost: 115.86 kB

Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 650.78 kB