Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jízdní řády

Jízdní řád MAD Domažlice

Přepravu zajišt’uje: Arriva Střední Čechy s.r.o., Plzeň

Aktuální výlukový jízdní řád je ke stažení zde

Tarif integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) – leták ke stažení zde

Zóny IDPK - odkaz zde

Rada města Domažlice svým usnesením č. 2175  schválila Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje na lince MAD č. 405611 od 01.07.2020.

TARIF MHD

 1. Nepřestupná jízdenka

(dle tarifu MHD Domažlice pro linku č. 405611)

Nepřestupná jízdenka má platnost pro jízdu jedním spojem MHD.

1.1. Základní (plnocenná) nepřestupná jízdenka 8 Kč

Nárok na základní (plnocennou) nepřestupnou jízdenku má:

Osoba ve věku od 18 do 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.

1.2. Zlevněná nepřestupná jízdenka (sleva 50 %) 4 Kč

Nárok na zlevněnou nepřestupnou jízdenku má:

a) dítě ve věku od 6 do 15 let (neprokazuje se),

b) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,

c) student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,

d) osoba ve věku od 65 do 70 let.

1.3. Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu má:

dítě ve věku do 6 let (neprokazuje se),

držitel průkazu ZTP,

držitel průkazu ZTP/P,

průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem,

osoba, která dovršila 70 let,

držitel průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP).

1.4. Prokázání nároku na zlevněnou nepřestupnou jízdenku či bezplatnou přepravu

Osoby uvedené v bodě 1.2., požadující zlevněné nepřestupné jízdenky, či osoby uvedené v bodě 1.3., požadující bezplatnou přepravu, musí bez vyzvání předložit řidiči vozidla na lince MHD příslušný doklad k prokázání věku nebo k prokázání nároku na slevu jízdného (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz (ZTP a ZTP/P), platný průkaz (ÚV ČSBS, KPV, SBPV a PTP).

TARIF INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE

 1. Přestupné jízdenky

(dle tarifu IDPK - pro přepravu po území tarifní zóny 106 Domažlice)

a) Přestupná jízdenka má časovou platnost 60 minut a platí pro přepravu mezi všemi zastávkami na území tarifní zóny 106 Domažlice, tj. pro přepravu všemi spoji dopravců zařazených do IDPK (ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a České dráhy a.s.) tj. přestupná jízdenka platí pro spoje linky městské hromadné dopravy (MHD), spoje linek veřejné linkové dopravy (VLD) a spoje zajišťované osobními vlaky.

b) Ceny všech typů přestupných jízdenek platných pro přepravu po území tarifní zóny 106 Domažlice pro všechny kategorie cestujících jsou uvedeny v Tarifu a tarifních zásadách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) – viz www.idpk.cz

1.5. Základní (plnocenná) přestupná jízdenka 12 Kč

Nárok na základní (plnocennou) přestupnou jízdenku má:

Osoba ve věku 18 – 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.

1.6. Zlevněná přestupná jízdenka typu A (sleva 50 %) 6 Kč

Nárok na zlevněnou přestupnou jízdenku typu A má držitel Plzeňské Karty s aktivovaným nárokem na slevu:

a) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

b) dárce krve, který je držitelem alespoň zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené, v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká na základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

1.7. Zlevněná přestupná jízdenka typu B (sleva 75 %) 3 Kč

Nárok na zlevněnou přestupnou jízdenku typu B má:

držitel průkazu ZTP,

držitel průkazu ZTP/P,

dítě ve věku od 6 do 15 let (neprokazuje se),

osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,

žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,

osoba, která dovršila 65 let.

1.8. Bezplatná přeprava

Nárok bezplatnou přepravu má:

a) dítě ve věku do 6 let (neprokazuje se),

b) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

c) osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Plzeňské kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

1.9. Prokázání nároku na zlevněnou přestupnou jízdenku či na bezplatnou přepravu

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.2 /písmena a) až d)/ se prokazuje:

Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na slevu.

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.2 /písmeno e)/ se prokazuje:

průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno a)/ se prokazuje:

platným průkazem ZTP,

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno b)/ se prokazuje:

platným průkazem ZTP/P.

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno d)/ se prokazuje:

úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,

nebo platným průkazem ISIC,

či žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným navštěvovanou školou a dopravcem,

nebo Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno e)/ se prokazuje:

platným studentským průkazem ISIC,

nebo platným žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným školou a dopravcem,

či Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.

 • Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno f)/ se prokazuje:

úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,

nebo Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.

 • Nárok na bezplatnou přepravu uvedenou v bodě 2.4. /písmeno b)/ se prokazuje:

platným průkazem ZTP/P provázené osoby

 • Nárok na bezplatnou přepravu uvedenou v bodě 2.4. /písmeno c)/ se prokazuje:

Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu.

 

 1. Předplatné jízdenky

(dle tarifu IDPK - pro přepravu po území tarifní zóny 106 Domažlice)

a) Předplatná jízdenka má časovou platnost 1 - 365 dnů a platí pro přepravu mezi všemi zastávkami na území tarifní zóny 106 Domažlice, tj. pro přepravu všemi spoji dopravců zařazených do IDPK (ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a České dráhy a.s.), tj. předplatná jízdenka platí pro spoje linky městské hromadné dopravy (MHD), spoje linek veřejné linkové dopravy (VLD) a spoje zajišťované osobními vlaky.

b) Ceny všech typů předplatných jízdenek (předplatného) platných pro přepravu po území tarifní zóny 106 Domažlice pro všechny kategorie cestujících jsou uvedeny v Tarifu a tarifních zásadách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) – viz www.idpk.cz

 1. Prodejní místo Plzeňské karty (předplatné jízdenky = předplatné) provozované na základě spolupráce města Domažlice a PMDP, a.s.:

Kulturní centrum pivovar Domažlice (Galerie "Hvozd")

Komenského 10, 344 01 Domažlice

Tel.: +420 728 426 970 nebo e-mail: plzenskakarta@idomazlice.cz

Jízdní řád sezonní linky na Čerchov

Do konce října 2023 bude v provozu o víkendech a svátcích autobusová linka, která spojuje Domažlice s Čerchovem a německými městy Furth im Wald a Waldmünchen.

Jízdní řád linky na Čerchov (15.71 kB)

Přepravu zajišťuje společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Plzeň.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)