Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Jízdní řád MAD Domažlice

Přepravu zajišt’uje: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Jízdní řád platný od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 ve formátu pdf ke stažení: jízdní řád MAD

 

Tarif linky městské autobusové dopravy č. 405001 Domažlice

1. plné jízdné .....  8,00 Kč

2. slevové jízdné (jízdné sleva 50 %) ..... 4,00 Kč

  • děti od 6 do 15 let

  • důchodci od 60 do 70 let

3. přeprava zdarma

  • děti do 6 let

  • poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR – vždy po prokázání věku občanským nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)

  • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku), osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP, ZTP/P

  • důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP – VTNP

4. jednotlivé občanské jízdné vydané na čipovou kartu ..... 7,00 Kč

5. slevové jízdné na čipovou kartu 50 % ..... 3,50 Kč

  • děti od 6 do 15 let

  • důchodci od 60 do 70 let

Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku na slevu jízdného (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP).

Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu, je povinna uhradit plné tarifní jízdné.

Jízdné je nepřestupné.

Jízdenky se kupují u řidiče autobusu.

Velmi rozměrné a nebezpečné náklady se nepřepravují.