Obsah

Jízdní řád MAD Domažlice

Přepravu zajišt’uje: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Jízdní řád platný od 1. ledna 2020 do 13. června 2020 ve formátu pdf ke stažení: jízdní řád MAD

Tarif linky městské autobusové dopravy č. 405001 Domažlice

1. plné jízdné …......................…………………….……………………. 8 Kč

2. slevové jízdné

- děti a studenti 6 – 26 let ( sleva 75% ) …................…….... 2 Kč

- důchodci 60 - 64 let (sleva 50%) ....................................... 4 Kč

- důchodci 65 - 70 let (sleva 75%) ....................................... 2 Kč

3. bezplatné jízdné

- děti do 6 let

- poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR – vždy po prokázání věku občanským nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)

- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku)

- osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP, ZTP/P

- důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP – VTNP

4. Jednotlivé občanské jízdné vydané na čipovou kartu (sleva 12,5%) ..................7 Kč

5. Slevové jízdné na čipovou kartu (sleva 12,5%)

- děti a studenti 6 – 26 let ...…................……….... 1,50 Kč

- důchodci 60 - 64 let ......................................... 3,50 Kč

- důchodci 65 - 70 let ......................................... 1,50 Kč

Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku na slevu jízdného (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP,).

Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu, je povinna uhradit plné tarifní jízdné.

 

Jízdné je nepřestupné.

Jízdenky se kupují u řidiče autobusu.

Velmi rozměrné a nebezpečné náklady se nepřepravují.