Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Jízdní řád MAD Domažlice

Přepravu zajišt’uje: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Jízdní řád platný od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve formátu pdf ke stažení: jízdní řád MAD

Tarif linky městské autobusové dopravy č. 405001 Domažlice

1. plné jízdné …..............…………….……………………. 8 Kč

2. slevové jízdné

- děti 6 – 18 let (sleva 75% ) …...................…...…….... 2 Kč

- studenti 18 – 26 let (sleva 75% ) ….................….... 2 Kč

- senioři 60 – 70 let (sleva 75%) ....................…....…. 2 Kč

Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad:

DĚTI 6-18 LET (dětská jízdenka)

Děti 6-15 (14,99) let k nákupu jízdenky nepotřebují žádný průkaz.

Cestující 15-18 (17,99) let budou prokazováním věku vysloveně POVINNI! Nárok na slevovou jízdenku je možné dokládat jakýmkoliv úředně vydaným průkazem, kde je fotografie, datum narození a jméno držitele. Tj. především občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem ISIC a klidně i starým modrožlutým či oranžovým (fyzicky zachovalým) žákovským průkazem.

STUDENTI 18-26 (25,99) LET (studentská jízdenka)

Studenti mají povinnost k jízdence předložit školou potvrzený oranžový žákovský (studentský) průkaz. Platnost je jeden školní rok, tj. od začátku září do maximálně 30. 9. roku následujícího.

Nově dovolenou variantou je průkaz ISIC.

SENIOŘI 60 – 70 (69,99) LET (seniorská jízdenka)

Prokazují nárok úředně vydaným osobním průkazem s datem narození, fotografií a jménem. Např. občanský průkaz, cestovní pas, dopravní karta (IN karta ČD, personifikovaná karta ČSAD), příp. jiné.

3. bezplatné jízdné

- děti do 6 let

- poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR – vždy po prokázání věku občanským nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)

- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku)

- osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP, ZTP/P

- důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP – VTNP

(vždy po předložení průkazu ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP).

4. Jednotlivé občanské jízdné vydané na čipovou kartu (sleva 12,5%) ............… 7 Kč

Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu, je povinna uhradit plné tarifní jízdné.

 

Jízdné je nepřestupné.

Jízdenky se kupují u řidiče autobusu.

Velmi rozměrné a nebezpečné náklady se nepřepravují.