Menu
Město Domažlice
Domažlice

ÚS-Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii (ÚS) z vlasního podnětu Svazku  českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko (zkrácený název "Svazek Domažlicko"). Pořízení ÚS není uloženo územně plánovacími dokumentacemi na území dotčených obcí. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad.

ÚS zasahuje do správních území obcí: Česká Kubice, Babylon, Pec, Chodov u Domažlic, Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Nemanice.

Možnost využití územní studie od:  25.10. 2019 

A. Textová část

B. Grafická část

ČERCHOV - MALINOVÁ HORA

ČERCHOV - VRCHOL

MALINOVÁ ROTA - LOUČKA (ROTA)

CAPARTICE - SÁDEK

Zadání ÚS - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)