Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o finanční podporu na obnovu nemovité kulturní památky

3. Základní informace:

Žádost o finanční podporu na obnovu nemovité kulturní památky z programů Ministerstva kultury České republiky a Plzeňského kraje.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nemovité kulturní památky, případně jeho zástupce na základě plné moci dle ust. § 33 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění posledních úprav.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek památkové péče (informace naleznete na internetových stránkách Města Domažlice)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury (informace naleznete na internetových stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje)

Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek (informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních předpisů

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)