Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 Díly

Zastupitelstvo obce Díly na svém 2. zasedání dne 15. dubna 2019 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Díly. Změna č.1 územního plánu Díly nabyla účinnosti dne 03. května 2019.

Grafická část změny č.1-výrok:

Grafická část změny č.1-odůvodnění:

Zpráva o uplatňování územního plánu Díly se zadáním změny č.1 územního plánu Díly