Menu
Město Domažlice
Domažlice

Díly

Územní plán Díly - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Díly na svém 2. zasedání dne 15. dubna 2019 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Díly. Změna č.1 územního plánu Díly nabyla účinnosti dne 03. května 2019.

Grafická část ÚP - výrok:

Grafická část ÚP - odůvodnění:

Územní plán Díly

Zastupitelstvo obce Díly na svém zasedání dne 9. října 2014 schválilo a vydalo územní plán Díly. Územní plán Díly nabyl účinnosti dne 30. října 2014.