Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č. 1 ÚP Česká Kubice

Návrh změny č. 1 územního plánu Česká Kubice pro veřejné projednání dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Termín konání veřejného projednání návrhu: 29.11. 2023 na obecním úřadě Česká Kubice  od 15:00 hod.

 

Textová část

Textová část návrhu změny č. 1 (výrok, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn) Typ: PDF dokument, Velikost: 1.22 MB

Grafická část

Výroková část

A. Výkres základního členění Typ: PDF dokument, Velikost: 996.93 kB

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce Typ: PDF dokument, Velikost: 1004.01 kB

B2. Hlavní výkres - koncepce veřejné dopravní infrastruktury Typ: PDF dokument, Velikost: 997.95 kB

Odůvodnění

OB. Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 9.18 MB

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF Typ: PDF dokument, Velikost: 1.4 MB

 

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)