Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Ždánov

Změna č.1 ÚP Ždánov

Zastupitelstvo obce Ždánov na svém zasedání dne 30.06.2022 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Ždánov, která nabyla účinnosti dne 16.7.2022.

 

Textová část

Zm.č.1 ÚP Ždánov textová část

Grafická část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)