Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Změna č.1 ÚP Ždánov

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÁNOV SE KONÁ DNE 11.05.2022 V 15:00h V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU VE ŽDÁNOVĚ.

 

Textová část

Zm.č.1 ÚP Ždánov textová část (1.78 MB)

Grafická část

Výkres základního členění (99.67 kB)

Hlavní výkres (101.63 kB)

Koordinační výkres (3.02 MB)