Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ždánov

Územní plán Ždánov - úplné znění po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Ždánov na svém zasedání dne 30.6.2022 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Ždánov, která nabyla účinnosti dne 16.7.2022.

Textová část 

Grafická část - výrok:

Grafická část - odůvodnění:

 

Zastupitelstvo obce Ždánov na svém zasedání dne 22. února 2019 schválilo a vydalo územní plán Ždánov. Územní plán Ždánov nabyl účinnosti dne 19. března 2019.

Textová část