Menu
Město Domažlice
Domažlice

Stráž

Zastupitelstvo obc eStráž na svém zasedání dne 19.8. 2016 schválilo a vydalo územní plán Stráž. Územní plán Stráž nabyl účinnosti dne 12.9. 2016.

Zpráva o uplatňování územního plánu Stráž v letech 2016 - 2021