Menu
Město Domažlice
Domažlice

Mutěnín

 

NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ,

které se koná ve středu 18.5.2022 od 15:00 v budově obecního úřadu v Mutěníně

Návrh územního plánu (ÚP) Mutěnín - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

NÁVRH územního plánu Mutěnín:

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

Územní plán Mutěnín - schválené zadání