Menu
Město Domažlice
Domažlice

Uzavření manželství - občanský sňatek

3. Základní informace:

Abychom Vám mohli vyhovět v termínu, který si zvolíte k uzavření manželství u našeho úřadu, je třeba nás kontaktovat nejpozději 2 měsíce před předpokládaným uzavřením manželství a termín si zamluvit.

Pro uzavření manželství u našeho úřadu jsou stanoveny následující oddávací dny, hodiny a místa:

oddávací dny:
sudé soboty (pokud nejsou státem uznaným svátkem) v čase od 10.00 – 14.00 hodin
- mimo tyto dny a hodiny je uzavření sňatku zpoplatněno (viz níže)

oddávací místo:
- obřadní síň (budova radnice v Domažlicích)
- mimo obřadní síň je uzavření sňatku zpoplatněno (viz níže) - v takovém případě je nutné povolení matriky

Zajišťujeme hudební doprovod - varhany (bez poplatku).
Po dohodě je možné si donést vlastní hudbu.
NEZAJIŠŤUJEME FOTOGRAFA.
Nezajišťujeme automaticky přípitek (pouze po dohodě).

Jestliže uzavřou snoubenci civilní sňatek, nemohou již uzavřít sňatek církevní a naopak.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oba snoubenci osobně nebo na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plnoletost obou snoubenců. Pokud snoubenci nedosáhli věku 18-ti let, je třeba doložit rozhodnutí soudu o tom, že manželství může být uzavřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní účast na matrice.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice
matrika - I. patro, číslo dveří 102

Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

Telefon: 379 719 113, 379 719 114

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží následující doklady:

1) rodné listy
2) platné občanské průkazy
3) rozvedení předloží rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí
4) nezletilí předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
5) ovdovělí předloží úmrtní list manžela (manželky), partnera (partnerky)

Sňatek s cizinci je nutno řešit individuálně.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na kterékoli matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

- uzavření manželství v obřadní síni v oddávací dny a hodiny: bez poplatku
- uzavření manželství mimo obřadní síň: 1.000,- Kč
- uzavření manželství mimo oddávací dny a hodiny: 1.000,- Kč
- uzavření manželství občana ČR s trvalým pobytem mimo území ČR: 2.000,- Kč
- uzavření manželství občanů ČR s trvalým pobytem mimo území ČR: 3.000,- Kč

- vydání oddacího listu: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Oddací list vystavujeme první pracovní den, který následuje po dni, kdy bylo manželství uzavřeno.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)