Menu
Město Domažlice
Domažlice

Právní předpisy

Právní předpisy na úseku voleb

Volba prezidenta republiky

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. novelizovaná ústavními zákony č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2001 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb., 98/2013 Sb.
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta) ve znění zákona 340/2013 Sb., zákona 344/2013 Sb., zákona 58/2014 Sb., zákona 114/2016 Sb., zákona 322/2016 Sb., zákona 90/2017 Sb. a zákona 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky ve znění vyhlášky 452/2013 Sb., vyhlášky 91/2017 Sb., vyhlášky 475/2017 Sb., vyhlášky 185/2018 Sb., vyhlášky 39/2019 Sb. a vyhlášky 265/2019 Sb.

Volby do Evropského Parlamentu

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 320/2009 Sb., 222/2012 Sb., 58/2014 Sb., 114/2016 Sb., 322/2016 Sb., 90/2017 Sb., 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb, o provedení zákona č. 62/2003 Sb,. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky 452/2013 Sb., vyhlášky 63/2014 Sb., vyhlášky 91/2017 Sb., vyhlášky 475/2017 Sb., vyhlášky 185/2018 Sb., vyhlášky 39/2019 Sb., a vyhlášky 265/2019 Sb.

Volby do Parlamentu České republiky

 • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb.,  zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona 222/2012 Sb., zákona 58/2014 Sb., zákona 59/2014 Sb., zákona 114/2016 Sb., zákona 322/2016 Sb., zákona 90/2017 Sb., zákona 72/2018 Sb., zákona 38/2019 Sb., zákona 49/2021 a 189/2021
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky  č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., zákona č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky 91/2017 Sb., vyhlášky 475/2017 Sb., vyhlášky 185/2018 Sb., vyhlášky 39/2019 Sb. a vyhlášky 265/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb., č. 324/2013 Sb. a č. 287/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb. a č. 34/2015 Sb.

Volby do zastupitelstev krajů

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 222/2012 Sb., zákona 58/2014 Sb., zákona 114/2016 Sb., zákona 322/2016 Sb., zákona 90/2017 Sb. a zákona 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/12012 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky 91/2017 Sb., vyhlášky 475/2017 Sb., vyhlášky 185/2018 Sb., vyhlášky 39/2019 a vyhlášky 265/2019 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 238/1992, č. 230/2002 Sb., č. 283/2005 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 275/2012 Sb.,č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb., č. 90/2017 Sb., č. 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb, vyhlášky  č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky 452/2013 Sb., vyhlášky 91/2017 Sb., vyhlášky 475/2017 Sb., vyhlášky 185/2018 Sb., vyhlášky 39/2019 Sb. a vyhlášky 265/2019 Sb.

Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpis

Financování voleb

Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19.12.2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb
Změny směrnice: MF-6629/2018/1203 a MF-27047/2018/1203

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)