Menu
Město Domažlice
Domažlice

Postřekov

Zastupitelstvo obce Postřekov na svém zasedání dne 15.10. 2021 schválilo a vydalo územní plán Postřekov, který nabyl účinnosti dne 04.11. 2021.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění

ZADÁNÍ územního plánu Postřekov (projednání: srpen 2016)