Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zahořany

Úplné znění po vydání změny č.1 ÚP

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 24. února 2021 usnesením č. 325 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Zahořany. Změna č.1 ÚP Zahořany nabyla účinnosti dne 17.03. 2021.

Textová část - výroková část

Grafická část výroku

Grafická část odůvodnění

Územní plán Zahořany

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 13. června 2016 schválilo a vydalo územní plán Zahořany. Územní plán Zahořany nabyl účinnosti dne 30. června 2016.

I.+II. Textová část

Grafická část 

I. Výroková část

II. Odůvodnění