Menu
Město Domažlice
Domažlice

Všeruby

STAVEBNÍ UZÁVĚRA

Městys Všeruby vydal ve svém správním území stavební uzávěru opatřením obecné povahy číslo 1/2023, která nabyl účinnosti dne 6.6.2023. Stavební uzávěra se týká umisťování zemědělských staveb a výroben eletrické energie z obnovitelných zdrojů v nezastavěném území obce. Stavební uzávěra platí do doby vydání změny č. 1 územního plánu Všeruby.

Textová část stavební uzávěry (4.92 MB)

Grafická příloha stavební uzávěry

Výkres 1 (12.6 MB)

Výkres 2 (6.99 MB)

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Změna ÚP č. 1 - návrh pro veřejné projednání

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Všeruby za období 2015 -2019

zpráva je doplněna o uplatněné požadavky do změny č. 1 ÚP Všeruby (březen 2020)

Zastupitelstvo městysu Všeruby na svém zasedání dne 18. prosince 2014 schválilo a vydalo územní plán Všeruby. Územní plán Všeruby nabyl účinnosti dne 16. ledna 2015.