Menu
Město Domažlice
Domažlice

Všeruby

Změna ÚP č. 1 - návrh pro společné projednání

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Všeruby za období 2015 -2019

zpráva je doplněna o uplatněné požadavky do změny č. 1 ÚP Všeruby (březen 2020)

Zastupitelstvo městysu Všeruby na svém zasedání dne 18. prosince 2014 schválilo a vydalo územní plán Všeruby. Územní plán Všeruby nabyl účinnosti dne 16. ledna 2015.