Menu
Město Domažlice
Domažlice

Stavební úřad

Pojmenování (název) životní situace:

Stavební úřad

Předmluva:

 

Základní informace:

Působnost stavebního úřadu Domažlice (OVÚP) pro řízení podle stavební zákona se vykonává v obcích:
Babylon, Česká Kubice, Domažlice, Draženov, Hradiště, Chrastavice, Kanice, Luženičky, Milavče, Mrákov, Nevolice, Pasečnice, Pelechy, Stráž, Tlumačov, Újezd, Zahořany, Ždánov.

Obsah:

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice.
IV.patro, č.dveří: 401.

Referenti stavebního úřadu vykonávají působnost v těchto správních území:
Lenka Kylišová
- Domažlice, Havlovice, Stráž, Nevolice, Tlumačov, Luženičky, Milavče

Michal Szmigiel
- Domažlice, Česká Kubice, Babylon, Pasečnice, Pelechy

Kristýna Ticháčková
- Domažlice, Draženov, Mrákov, Újezd, Ždánov

Ing. Lukáš Jech
- Domažlice, Chrastavice, Hradiště, Kanice, Zahořany

David Šabatka
- Domažlice                                                                                                                                               

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formuláře

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Digitální technická mapa města Domažlice

Město Domažlice vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města č. 2/2022 s účinností od 9.4.2022 (na základě usnesení ZM č. 1175 ze dne 23.3.2022) .  Úplný text vyhlášky je zveřejněn na webových stránkách města Domažlice: www.domazlice.eu v sekci  samospráva/vyhlášky a nařízení města/vyhláška č.2/2022.

Město se tím připojilo k dalším obcím Plzeňského kraje, které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace digitální technické mapy plzeňského kraje (DTM PK).

Přijetím vyhlášky vzniká pro stavebníky povinnost od 9.4.2022 doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK). Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“.

Stavební úřad od 9.4.2022 požaduje po stavebníkovi předložit "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje"

Pro objednání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM PK.

Od 9.4.2022 jsou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM PK. Průkazným dokladem o převzetí je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje". 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.11.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)