Menu
Město Domažlice
Domažlice

Kout na Šumavě

Úplné znění po vydání změny č. 1

Zastupitelstvo obce Kout na Šumavě na svém zasedání dne 12. listopadu 2020 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě nabyl účinnosti dne 16. prosince 2020

Textová část

Výkresová část

Výroková část

Odůvodnění

Územní plán Kout na Šumavě

Zastupitelstvo obce Kout na Šumavě na svém zasedání dne 8. prosince 2009 schválilo a vydalo územní plán Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě nabyl účinnosti dne 31. prosince 2009.

Textová část