Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Hora Svatého Václava

Územní plán Hora Svatého Václava - úplné znění po změně č.1

Úplné znění po změně č.1 ÚP Hora Svatého Václava nabylo účinnosti dne 7.4. 2016. 

 

Územní plán Hora Svatého Václava

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Václava vydalo územní plán Hora Svatého Václava, který nabyl účinnosti dne 19. října 2011.